نتایج جستجو: ترک تریاک


ترک اعتیاد دکتر علوی اهواز
355 بازدید . 14 روز قبل
ترکیبات گیاهی و عرقی بیشتر داروهای گیاهی مشخص نیست و به دلیل نداشتن تناسب در میزان و زمان مصرف داروها،مصرف کنندگان را دچار مسمومیت داروئی، سرگیجه انسداد رگ ، بیماریهای تنفسی ، قلبی و عروقی می کند. دکتر “عباس عطاری “افزود:دراین بین برخی عطاری ها بدون مطالعه و آگاهی درباره سابقه بیماری فرد معتاد اقدام به تجویز دارو برای ترک اعتیاد می کنند و این در حالی است که این دسته از داروها که مشخص نیست از چه موادی تشکیل شده است، می تواند برای افرادی که بیماری ندارند، نیز مشکل ساز باشد.
نمایش بیشتر